Diğer Konular

İzmir ve Aydın Kıyılarına Kurulmuş Antik Devlet Hangisidir?

İzmir ve Aydın Kıyılarına Kurulmuş Antik Devlet Hangisidir?1

Antik çağda Anadolu topraklarında birçok önemli uygarlık kurulmuştur. Bu uygarlıklardan biri de İzmir ve Aydın kıyılarına kurulmuş olan antik devlettir. Bu bölgede kurulan ve önemli bir rol oynamış olan antik devletin adı ise İyonya Krallığıdır.

İzmir ve Aydın Kıyılarına Kurulmuş Antik Devlet Hangisidir?5
İyonya Krallığı’nın Tarihi

İyonya Krallığı, MÖ 11. yüzyılda Ege Denizi kıyısında kurulmuştur. Bu krallığın kuruluş öyküsü ise mitolojik bir hikayeye dayanmaktadır. Mitolojide, kralın kızı Ionia’nın adıyla anılan ve Amazonlar olarak bilinen kadın savaşçılar bu bölgeye yerleşmiş ve burada bir krallık kurmuşlardır. Ancak tarihi kayıtlara göre İyonya Krallığı’nın kurucuları, Girit Adası’ndan gelen Mikenlerdir. Bu nedenle de İyonya Krallığı, Miken kültürünün etkisinde kalmıştır.

İyonya Krallığı, MÖ 7. yüzyılda bölgede önemli bir güç haline gelmiştir. Bu dönemde başkentleri olan Smyrna (İzmir) ve Ephesus (Efes) şehirleri önemli liman kentleri olarak ticarette büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca krallık, sanat ve kültür alanlarında da büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle mimarlık ve heykelcilik alanlarında önemli eserler ortaya çıkmıştır.

İyonya Krallığı’nın Yıkılışı

İyonya Krallığı, MÖ 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. Persler, bölgeyi ele geçirdikten sonra İyonya Krallığı’nın varlığı sona ermiştir. Ancak bölgedeki yerli halk, Perslerin egemenliğine karşı ayaklanmış ve MÖ 499 yılında İyonya Ayaklanması’nı başlatmışlardır. Bu ayaklanma sonucunda Persler, bölgeden çekilmek zorunda kalmış ve İyonya Krallığı tekrar bağımsız bir devlet haline gelmiştir.

Fakat bu bağımsızlık kısa sürmüş ve Pers İmparatorluğu, MÖ 334 yılında Büyük İskender ve ordusu tarafından fethedilmiştir. Büyük İskender, Perslerin egemenliğindeki bölgeyi ele geçirdikten sonra İyonya Krallığı da sona ermiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra ise bu bölge, Büyük İskender’in generalleri arasında bölüşülmüştür.

Sonuç

İzmir ve Aydın kıyılarında kurulan İyonya Krallığı, antik çağda önemli bir yer tutmuştur. Bu krallık, ticaret, sanat ve kültür alanlarında büyük bir gelişme göstermiş ve bölgenin önemli bir gücü haline gelmiştir. Ancak Pers İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmesi ve Büyük İskender’in fethi sonucunda İyonya Krallığı, tarihe karışmıştır. Günümüzde bu bölgede İyonya dönemine ait birçok eser ve kalıntı bulunmaktadır ve bu eserler, İyonya Krallığı’nın önemli bir mirası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

World EDU Türkçe Editör

General Editor - Soru ve Eleştirileriniz için İLETİŞİM kısmından bağlantı kurabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu