POS Sistemi – Restoran Otomasyonu

Restoran, cafe, bar gibi işletmelerde müşterilerin deneyimini zenginleştirmek, memnuniyeti arttırmak, siparişlerin hızlı ve doğru bir biçimde alınmasını sağlamak, servis sürecini yönetmek ve stok takibini kolaylaştırmak için POS  sistemi tercih edilir.

Restoran otomasyon sistemleri, işletmelerde siparişlerin hızlı ve kolay biçimde alınması, detaylı adisyon ibrazı yapılması, ödemelerin alınması ve maliyet ya da stok takibini yapmasına olanak sağlar. Bununla birlikte POS sistemi müşteri talepleri, maliyet gibi konularda veri analizine destek olarak işletmelerin kârlılığını arttırmasına ve daha verimli bir şekilde yönetmesine olanak sağlar.

Restoran Otomasyonu Nedir?

Restoran otomasyonu, farklı büyüklüklerdeki restoran, cafe, bar, fast food, sosyal tesis ya da paket sipariş hizmeti sunan  işletmelerin kullandığı bir yazılım programıdır. POS sistemi olarak da adlandırılan restoran otomasyon sistemi; adisyon programı, restoran cafe sipariş programı ya da adisyon sistemi olarak da bilinmektedir.

Yoğun olarak cafe, bar, restoran gibi yeme – içme hizmeti sunan işletmelerde kullanılan bir sistem olarak karşımıza çıkar. POS sistemi müşterilerin siparişlerinin doğru ve eksiksiz alınmasını, gecikme yaşanmadan bara ya da mutfağa bildirilmesini, servisin eksiksiz olarak yapılmasını ve ödeme aşamasında da adisyonun açıklayıcı bir biçimde müşteriye iletilmesini ve müşteriden ödemenin tahsil edilmesi için kullanılan bir sistemdir.

Restoran Otomasyon Sisteminin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İnovatif ve teknolojik bir çözüm olan restoran otomasyonu, verimlilik açısından oldukça etkili bir çözümdür. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerin sipariş, servis ve ödeme sistemlerini daha sistematik, daha hızlı ve daha kusursuz hale getirmektedir. Restoran POS çözümlerinin sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Restoran Otomasyon Sisteminde Mevcut Olan Olanaklar Nelerdir?

İşletmenin sipariş, servis, ödeme süreçlerinin hızlı ve doğru biçimde yönetilmesini sağlayan POS sistemleri, zaman tasarrufu ve kârlılık sağlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan bu dijital sistem, bulut altyapı sayesinde işletmelerin modernize olmasını ve mobil dünyaya geçiş yapmasını sağlar. Uçtan uca yönetilen süreçler tek bir yerde toplanır ve bilgilerin depolanması ile servis süreçleri, müşterilerin tercihleri, stoklar ve maliyetler gibi konularda veri sağlar.

Restoran POS sisteminin içeriğinde bulunan olanaklar şu şekildedir:

 

Restoran POS Yazılımları Nelerdir?

İngilizce “Point of Sale” (Satış noktası) söz öbeğinin kısaltması olan POS sistemi, işletmelerin hayatını kolaylaştıran ve servis, sipariş, ödeme süreçlerini hızlandıran bir sistemdir. Bu çözüm sistemleri, bir işletmenin yönetimsel tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar donanımlı bir yapıdadır. On-premises POS ve Cloud POS olmak üzere iki farklı sistem mevcuttur.

Taşınmaz POS – On Premises POS

Taşınmaz POS sistemleri olarak bilinen On – premises POS yazılımları, işletmede bulunan bir ekipmana yüklenen bir yazılımdır. Taşınmaz yazılımlarda müşteri dataları, raporları, istatistikleri işletmenin taşınmaz cihazda ya da işletmenin kurduğu sunucuda depolanmaktadır. Çok şubeli işletmelerde bir ağ oluşturularak merkezi bir veri tabanı oluşturulabilir.

Bulut POS- Cloud POS

Bulut restoran POS sistemleri, taşınmaz POS sisteminden veri tabanının hizmet sağlayıcısında bulunması yönüyle ayrılmaktadır. Bulut POS sisteminde kurulum kopyalama sistemi mevcuttur. Yeni bir şube açıldığında diğer şubelerde kullanılan tüm sistem yeni şubenin POS’una aktararak aynı sistematiğin uygulanmasına olanak tanır.

Bulut tabanlı POS programlarında tüm veriler tek bir merkezde toplandığı için, verilere arzu edilen anda farklı şubelerden ulaşmak mümkündür. POS sistemi her an internet bağlantısına ihtiyaç duymadan verileri depolamaya devam eder.

Exit mobile version