ISO Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış

Kalite yönetim sistemlerine yapılacak kısa bir bakış çoğunun bir yollarını anlamayı kolaylaştıracaktır. ISO kalite standartlarıyla uyumlu olamayacak şirket yoktur. Eğer yol haritası doğru planlanır ise adım adım kazançlı bir rol modele sahip yönetim sistemi hazırlanabilir.

Teknolojik yazılımlar sayesinde artık yönetim sistemleri dijital kayıtların tutulmasını sağlayarak gerekli olan izlenebilirlik yönteminin sağlıklı işlemesine olanak sağlıyor. Kayıtların dijital platformlara taşınmasının artıları kadar bilgi güvenliği açısından farklı eksi yönleri de ortaya çıktı. Buna rağmen getiri götürü açısından teknolojik iletişim modellerinin gelişiminin şirketlerin uyguladığı sistemler açısından faydalı açılımlar yaptığını belirtmek daha yerinde olmaktadır.

Sadece şirketler değil, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve üniversiteler de teknolojik sistem kurulum kapsamında yer alıyor. Hatta bu kuruluşların çoğu yönden teknolojik imkanlarının benzer seviyedeki çok sayıda şirkete göre daha gelişmiş ve son teknoloji içerdiğini söylemek yerinde ifade olacaktır.

Kısaca Kalite Sistemlerinin Tanımları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bu tüm çalışmaların kılavuzların iş dünyası için temeli durumundadır. Yapısal tüm operasyonlar bu kalite yönetim sistemi üzerinde yükselmektedir. Diğer tüm standartlara ev sahipliği yapan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin etkinliği hazırlayan teknik komitede gizlidir.

Gıda zincirindeki her büyüklükteki kuruluşun gerek zorunlu HACCP kayıtları gerekse tarladan çatala mantığı döngüsünde her adımı izlenebilir kılan ISO 2200 gıda güvenliği yönetim sistemi olarak ikinci sırada denilebilir.

Tüm bunlar çevresel etkenler ile yerli yerine oturmakta olup kesinlikle bir işletmenin sosyal sorumluluk kuralları gereğince ISO 14001 çevre yönetim sistemi şartlarına uyması gerekmektedir. Yaşam döngüsüyle çevresel etkenleri dikkate alan işletmelerin toplumun tüketim tercihlerine olumlu etki ettikleri göz ardı edilemez.

Son teknolojinin ve değişen dünya ile pandeminin getirdiği yeni uzaktan çalışma şartları ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemini daha da değerli hale getirdi. Sadece uzaktan çalışma değil en değerli sermaye kaynağı olan bilginin korunması ve gelişen uygulamaların yayılımıyla artan e-ticaret harcamaları da bilgi güvenliğine olan iştahı artırdı.

Hepsinde olan bir nokta ISO 10002 müşteri yönetim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Beklentilerin karşılanması esasına dayalı günümüz toplumlarının istekleri artık daha bilinçli olarak karşımıza çıkıyor. İnteraktif sistemler ön plana daha çok çıkıyor.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak herhangi birine ait bir sistem hazırlandığında elde edilecek belgeye ISO kalite belgesi denilmektedir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi için gereksinimleri tanımlayan bir standarttır. Şirketlerin daha verimli olmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. ISO 9001 standardının birincil odak noktası, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerini aşmaya çalışmaktır.

Gıda şirketlerinde kendi başına yer almasına rağmen ISO 22000 gıda güvenliği sistemiyle, ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi, tam uyumlu olarak entegre edilebilir. ISO 22000 ile ortak birçok yönü, ortak denetimler gerçekleştirmek mümkün olup böylece zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır.

Yüksek Seviye Yapı

Tüm yeni yönetim sistemi standartlarında ortak olan yeni ISO yüksek seviye yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle standardın yeniden düzenlenmesi, yeni ISO 22000’in ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi gibi standartlarla ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gibi daha spesifik standartlarla entegrasyonunu kolaylaştırır.

ISO 9001, kalite yönetim sistemi kriterlerini standard yapısıyla tanımlar ve ISO tarafından gönüllü uyum veya üçüncü taraf tescilli olmak amacıyla denetlenebilen tek standarttır. Aslında, 170’den fazla ülkede ISO 9001 sertifikasına sahip milyondan fazla şirket bulunmaktadır. ISO 9001’in tüm gereksinimleri geneldir. Sektörü veya boyutu veya ürün ve hizmetleri ne olursa olsun herhangi bir şirkete uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

ISO 9001 standardı, bir şirketin etkin bir kalite yönetim sisteminin yürürlükte olduğunu ve sürekli olarak müşteri ve düzenleyici gereksinimlerini karşılayan kalite odaklı ürünler ve hizmetler sağladığını göstermesi için gereksinimleri belirtir.

ISO 9001 Kalite Süreci

ISO 9001 sertifikasını elde edebilmek, şirketlerin sağlam kalite sürecinin başarılı bir şekilde gösterilmesi anlamına gelirken, ürün veya hizmetler için süreç operasyonları için ortamı, kaliteye, altyapıya, ürün ve hizmetlerin tasarımına ve geliştirmeye müşteri odaklılığı dikkate alarak, tasarım girdileri ve çıktıları ve dışarıdan sağlanan süreçlerin ve hizmet sağlayıcıların nasıl yönetildiği.

ISO 27001, etkin bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamak ve sürdürmek için bir şirkete rehberlik eden uluslararası kabul görmüş bir standarttır. ISO 27001 sertifikası alırsa, ISO 27002 EK A kontrollerini destekleyen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulayarak bilgi güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetme becerisini kanıtlamıştır. Şirketin uygulanabilirlik beyanına göre şirket için geçerli oldukları şekildedir.

ISO 9001 kalite yönetimi, ISO 22000 gıda güvenliği, ISO 27001 bilgi güvenliği ve ISO 14001 çevre yönetimi gibi diğer sistemlerin standartlarıyla kolayca uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bazı madde numaralandırma farklılıkları olsa da ortak unsurlar arasında dokümantasyon, inceleme ve denetim gereksinimleri yer alır ve bir şirketin büyük ölçüde entegre bir yönetim geliştirmesini sağlar.

Modern iletişim ortamları, çoğu bilgi güvenliği yönetim sisteminin asıl hedefine odaklandığı anlamına gelirken, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi için kağıt ya da dijital kayıtlar, görüntüler ve hatta konuşmalar gibi diğer bilgi biçimlerine de eşit derecede uygulanabilir.

Sonuç

Tüm yönetim sistemlerine dikkat edilirse ortak yönleri bulunmaktadır. Kolay öğrenilmesi, akılda kalıcı olması ve rahat uygulanabilirliği göz önünde tutularak hazırlanan standartların üst seviye oldukları kabul edilen bir gerçektir.

Örneğin bir sistemi ele alın, hangisi olduğu fark etmeyecektir. Ortak maddeleri olan operasyon, işletim veya yönetim maddeleri dışındaki pek çok standard maddesinin aynı şeylerin değişik varyasyonlarını talep ettiğini görebilirsiniz.

Bu durum uygulama ve entegrasyonda ciddi kazanımlar sağlamaktadır. İş dünyasının içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin hangi sektörde olduğuna bakılmaksızın her sistemi anlayıp uygulayabileceklerini görmek son derece sevindirici olacaktır.

İlk adım uygulamalarının ortak yönleriyle başlayan kuruluşun bağlamının anlaşılması, paydaşların şirketten beklentileri, yönetim sisteminin kapsamı ve mevcut bölümlerin tanımlanmasıyla başlayan süreç son adımda belgelendirme ile sonlandırma aşamalarını görmek için bu web sitesini ziyaret edin.

Exit mobile version